Så behandlas dina personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter inom Förbundet Vi Unga 

När du blir medlem godkänner du att:
- Förbundet Vi Ungafår spara dina personuppgifter i två år. 
- Statliga myndigheter och revisorer för Förbundet Vi Unga får granska dina personuppgifter.

Du har rätt att:
- Slippa få dina personuppgifter utlämnade till andra.
- Få ut en utskrift med all information som Förbundet Vi Unga sparat om dig.
- Få dina uppgifter rättade om de är fel.
- Få uppgifter om dig raderade.

Det görs genom att skicka e-post till info@viunga.se eller ta kontakt med integritetsansvarig Joakim Stålåker. 

Förbundet Vi Unga använder dina personuppgifter till att:
- Söka bidrag från MUCF och landsting/regioner för varje medlem och varje förening.
- Göra ringkontroller för att veta att medlemmarna är med i föreningen.
- Låta revisorer för Förbundet Vi Unga slumpa fram ett antal föreningar och kontrollera att personuppgifterna stämmer.
- Ta fram relevant statistik för Förbundet Vi Unga.
- Kunna skicka ut information och be om svar på enkäter.

Din förening ansvarar för att:
- Aldrig lämna ut dina personuppgifter utan att du har godkänt det.
- Vara försiktiga så att ingen utanför föreningen kan ta del av dina personuppgifter.

Har du frågor om Förbundet Vi Unga och Dataskyddet för dina uppgifter kontakta integritetsansvarig för Förbundet Vi Unga:
Joakim Stålåker 
joakim.stalaker@viunga.se
072 317 78 78